Noudatamme Chaletin välittämisessä seuraavia ehtoja. Ehdot tulevat kumpaakin osapuolta
sitoviksi, kun asiakas on suorittanut näissä sopimusehdoissa mainitun varausmaksun.

CHALET

Vuokrausehdot